Stomatologiczna Konferencja Naukowa - IV edycja 2017/2018 Najnowsze wytyczne i trendy w diagnostyce, monitorowaniu i leczeniu stomatologicznym i onkologicznym raków jamy ustnej. Artykuły dla stomatologów, pomoce naukowe.

Nowotwory jamy ustnej głównym tematem IV Ogólnopolskiej Konferencji Stomatologii Klinicznej.

specjaliści stomatolodzy podczas stomatologicznej konferencji naukowej poświęconej nowotworom

Temat Konferencji Stomatologicznej 2017/2018: „ Nowotwory w stomatologii klinicznej, metody wczesnego rozpoznawania i nowe trendy leczenia”.


Innowacyjne trendy w stomatologii klinicznej dla dentystów.

Serdecznie witamy na czwartej Naukowej Konferencji Stomatologów związanych z onkologią, patomorfologią kliniczną oraz wszystkich pozostałych specjalistów medycyny paliatywnej, stomatologii dziecięcej. Tematem naczelnym tegorocznego spotkania będą nowotwory jamy ustnej. Wciąż budzący olbrzymie emocje pośród dentystów temat sedacji pacjenta z chorobą nowotworową. Na naszych wykładach oraz stronie internetowej publikujemy innowacyjne trendy i nowe możliwości działania w stomatologii klinicznej dla lekarza specjalisty stomatologa z dobrym zapleczem diagnostycznym.

W ramach krótkiego IV Konferencji Stomatologicznej wstępu zaprezentujemy najczęściej występujące jednostki chorobowe zaliczane do złośliwych nowotworów jamy ustnej.


histopatologia raka jamy ustnej, nowotwory złośliwe w stomatologii, ilustracja procesu chorobowego

Analizy na podstawie aktualnych danych statystycznych dużych ośrodków stomatologicznych.

Zacznijmy od kilku istotnych danych statystycznych zebranych w klinicznych ośrodkach stomatologicznych w Europie. Jest to dosyć powszechny problem w stomatologii klinicznej dużych ośrodków leczniczych. Statystycznie rak jamy ustnej to 2-4 procent wszystkich nowotworów. Problemem jest z reguły późne jego wykrycie. W USA i krajach Ameryki Południowej jest to już stomatologiczny problem rzędu 3-5 procent wszystkich nowotworów.

Dane Stomatologicznych Ośrodków Klinicznych w Niemczech pokazują jednoznacznie iż nowotwory jamy ustnej plasują się na 5 miejscu u mężczyzn i 6 u kobiet. Średnia wieku wystąpienia zmian to 4 dekada życia. Jest to często problem osób młodych.


proces chorobowy śluzuwek jamy ustnej, nowotwór dziąseł

Stomatologiczne czynniki ryzyka, najczęstsze czynniki karcynogenne.

Analizy i statystyki w stomatologiczne z ośrodków klinicznych w Europie potwierdzają ważną informację. Mianowicie badacze wskazują szereg czynników sprzyjających wystąpieniu raka śluzówek jamy ustnej w grupie „młodych dorosłych” oraz w przedziale wieku 40-50 lat. Alkohol oraz palenie tytoniu wysuwają się na pierwsze miejsce wśród karcynogenów.


schemat lokalizacji miejsc występowania nowotworów w jamie ustnej, etiopatogeneza

Czynniki predysponujące do rozwoju raka jamy ustnej. Trendy w stomatologii klinicznej 2018.

Lekarz dentysta pierwszym ogniwem rozpoznawania i wstępnego ustalania planu leczenia osoby z nowotworem jamy ustnej.

Etiopatogeneza raka jamy ustnej – stomatologia kliniczna 2017/2018.

Są trzy główne możliwości rozwoju zmian nowotworowych w jamie ustnej. Pierwszą z nich jest wystąpienie raka bez jakichkolwiek zmian prodromalnych. Brak dokuczliwych dla pacjenta objawów, brak widocznych zmian w śluzówce są powodem późnej diagnozy i opóźnienia w rozpoczęciu leczenia stomatologii onkologicznej.

Drugą możliwą sytuacją jest rozwój nowotworu w leukoplakii z dysplazją warstwy nierogowaciejącej. Stomatologicznie jest to większy problem kliniczny i spotykany nieco częściej.

Kolejną możliwością jest rozwój raka jamy ustnej na podłożu erytroplakii.