Konferencja stomatologiczna IV Ogólnopolska Konferencja Stomatologiczna,

Na IV Naukowej Konferencji Stomatologicznej w Poznaniu poznaliśmy nowe trendy diagnostyki i leczenia nowotworów w stomatologii

Dla stomatologów są to istotne wiadomości. Dentysta jest przecież często pierwszym ogniwem wykrywającym niepokojące zmiany w jamie ustnej. Wczesna i precyzyjna diagnostyka pozwala na wdrożenie sprawnego leczenia zarówno onkologicznego, jak też odpowiednie leczenie stomatologiczne pacjenta. Kompleksowa opieka ośrodków stomatologicznych, onkologicznych czy też innych specjalizacji dotyczących historii choroby pacjenta, jego wywiadu chorobowego, ma tutaj kluczowe znaczenie.

Pacjent we wczesnym stadium choroby nowotworowej jamy ustnej. Onkologiczna skala TNM, wdrożenie planu leczenia stomatologa.

Trudno ocenić rokowanie pacjenta bez badania histopatologicznego. Morfologicznie mamy do czynienia najczęściej z rakiem płaskonabłonkowym kolczystokomórkowym. Jak wspominaliśmy wcześniej, istotna jest lokalizacja nowotworu w jamie ustnej oraz stadium choroby. W onkologii klinicznej najwieksze znaczenie ma skala TNM. Stomatolog dzięki dokładnym badaniom radiologicznym, wynikom "hist-pat" wspólnie z onkologiem opracowują dalszy plan leczenia chorego. Podkreślamy kompleksowość i sprawność działań. Równolegle pracuje zespół rehabilitacyjny.

Przeciwskazania do leczenia stomatologicznego dziecka z zastosowaniem sedacji.

Burzliwie dyskutowany temat przeciwskazań do leczenia stomatologicznego z użyciem sedacji ogólnej. Oczywiście pierwszeństwo ma specjalista onkolog prowadzący proces leczenia choroby nowotworowej. Po drugie, każda jednostka rozpatrywana jest indywidualnie, z uwzględnieniem ryzyka ogólnego i korzyści dla pacjenta.

Podczas wykładu na temat przeciwskazań w leczeniu stomatologicznym dzicie z chorobą nowotworową padło również ważne pytanie o sedację dziecka gazem rozweselającym przed zabiegiem stomatologicznym. Specjalista stomatologii dziecięcej przypomniał zebranym najważniejsze stany i jednostki będące głównymi przeciwskazaniami do zastosowania tego typu znieczulenia. Są nimi przede wszystkim:a) pierwszy trymestr u ciężarnych kobiet
b) choroby psychiczne ze względu na kontakt i współpracę z pacjentem
c) Miasthenia gravis, Sclerosis Multiplex, porfiria
d) alkoholizm, zwłaszcza w wywiadzie (zaleczony)
e) ostra lub przewlekła infekcja górnych dróg oddechowych, stany przerostu migdałków gardłowych