Stomatologia CARIES Stomatologiczne Koło Naukowe w Poznaniu

Koło Naukowe

Każdy lekarz stomatolog zainteresowany diagnostyką stomatologiczną czy procesem leczenia chorób nietypowych może zostać naszym członkiem.

Konferencje stomatologiczne

Stomatologiczne konferencje naukowe to prawdziwa gratka dla lekarzy, pacjentów i studentów wydziałów stomatologicznych.

Artykuły medyczne

Publikowanie artykułów nie tylko do gazet lekarskich lub naukowych baz stomatologicznych. Ciekawe artykuły poglądowe w ścisłych kierunkach dentystycznych.

Warsztaty studenckie

Wakacyjne spotkania w gronie studentów stomatologii, wspólne obozy naukowe lub wymiana materiałów szkoleniowych.

Wykłady dla specjalistów

Wąskie grono specjalistów stomatologów często realizuje wykłady lub dyskusje w ramach swojej specjalizacji.

Ćwiczenia praktyczne

Zdolności manualne trenowne podczas nietypowych ćwiczeń usprawniających.


KOŁO NAUKOWE CARIES
Marczak Marek Ul. Warszawska 82/13,
61-031 Poznań.
E-MAIL: stomatologia.kliniczna@onet.pl