Stomatologia nowe trendy Wytyczne i nowe trendy w leczeniu stomatologicznym, artykuły poglądowe.

Stomatologiczne metody diagnostyczne obrazowania zębów i tkanek okołozębowych warto omówić zaczynając od klasycznych zdjęć z użyciem promieni X. Jak w gabinecie stomatologa z dostępem do RTG ocenić narząd żucia? Zacznijmy od omówienia zdjęć rentgenowskich zewnątrz - i wewnątrzustnych. Pozwalają one na ocenę wstępną i dosyć precyzyjną zębów, czy tkanek okołozębowych. Aparat głowicowy z długim i wąskim tubusem, z wykorzystaniem filmów (3x4cm) do konwencjonalnych zdjęć wewnątrzustnych.

W stomatologii preferuje się kilka technik wykonania zdjęć wewnątrzustnych:
1. tzw projekcja izometryczna,
2. zdjęcie zgryzowe podniebienia twardego bądź obrazowanie dna jamy ustnej
3. klasyczna technika kąta prostego
Szczególnie pomocne w wykrywaniu lub określaniu położenia niewyrżniętych lub nadliczbowych zębów są projekcje zdjęć zgryzowych.

Cyfrowa radiografia wewnątrzustna wykorzystuje do diagnostyki zębów i wyrostków zębodołowych czujnik w kształcie prostokąta o wymiarach 3x4 cm (metoda radiowizjografia). Ten trend jest dosyć powszechnie stosowane w gabinetach stomatologicznych. Obraz RTG uzyskany w badaniu jest prezentowany na monitorze wysokiej rozdzielczości.

Diagnostyka radiologiczna zewnątrzustna, nowe trendy w stomatologii.

Szerokie spektrum badań obrazowych zapewniają:
a) pantomografia,
b) zdjęcie w rzucie tylno-przednim i skośnymn żuchwy,
c) zdjęcia półosiowe czaski czyli zdjęcie RTG twarzoczaski,
d) coraz częściej zdjęcia cefalometryczne,
e) oraz w koncepcji Schullera zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych

Pantomografia na straży precyzyjnej diagnostyki radiologicznej w gabinecie dentysty.

Tomografia spiralna nowym trendem diagnostyki stomatologicznej.

Coraz częściej stomatolodzy sięgają po bardziej precyzyjne metody diagnostyczne. Takim przykładem jest przekrojowy tomogram spiralny obrazujący zarówno zęby, kości szczęki oraz żuchwy, jak też stawy skroniowo-żuchwowe ale tylko w wybranej perspektywie (precyzyjniej: w wybranej warstwie). Niezmiernie praktyczne dla dentysty badanie pozwalające na ustalenie planu leczenia, a przede wszystkim dotarcie do przyczyny choroby.